153

153

Gạo bạn đem vo sạch rồi ngâm nước. Việc ngâm nước hoặc nước ấm trong khoảng 30 – 60 phút sẽ giúp cho hạt gạo nở ra và rút ngắn thời gian ninh cháo lại đấy.

Rate this post

Gạo bạn đem vo sạch rồi ngâm nước. Việc ngâm nước hoặc nước ấm trong khoảng 30 – 60 phút sẽ giúp cho hạt gạo nở ra và rút ngắn thời gian ninh cháo lại đấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *