ba608bfe-142f-47c9-ad6a-6897a72bb7a1–8516110420_a285605f95_z

ba608bfe-142f-47c9-ad6a-6897a72bb7a1--8516110420_a285605f95_z

Trong thành phần không chứa chất béo, có khả năng làm giảm sức cản ngoại vi, đối kháng với tác dụng làm tăng HA của catecholamine

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *