20171002_083812_501809_mo-viem-ruot-thua21.max-600×600

20171002_083812_501809_mo-viem-ruot-thua21.max-600x600

Bệnh nhân 24h đầu sau phẫu thuật nội soi được theo dõi tại phòng hậu phẫu của khoa ngoại.

Rate this post

Bệnh nhân 24h đầu sau phẫu thuật nội soi được theo dõi tại phòng hậu phẫu của khoa ngoại.

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *