a

Nên quan sát bệnh nhân ít nhất là 12 ngày đầu sau khi mổ để kịp thời phát hiện những biến chứng có thể xảy ra hậu phẫu

Nên quan sát bệnh nhân ít nhất là 12 ngày đầu sau khi mổ để kịp thời phát hiện những biến chứng có thể xảy ra hậu phẫu

Rate this post

Nên quan sát bệnh nhân ít nhất là 12 ngày đầu sau khi mổ để kịp thời phát hiện những biến chứng có thể xảy ra hậu phẫu

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *